Đóng
11
9
10

SDS

Tris hydrochloride
CAT.#: SB0485

Đóng gói: 100G/ 500 G

Hãng: Biobasic – Canada

Product Description:SDS

Total Product Size:
SB0485 (100G)
SB0485 (500G)

Shipping Conditions:RT

UNSPSC Code:12161902

UNSPSC Category: Detergents/Surfactants

04/04/2021

Life Science Reagents Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay