Đóng
11
9
10

RPA là gì?

RPA là gì?

RPA được viết tắt từ Recombinase Polymerase Amplification. RPA được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2006. Đây là là phương pháp khuếch đại đẳng nhiệt ở nhiệt độ thấp từ 37-42oC và trong thời gian khoảng ngắn 5-20 phút nên có tính ứng dụng cao cho chẩn đoán bệnh ở hiện trường. RPA có thể sử dụng cho chẩn đoán bệnh và phát hiện đa hình nucleotide đơn ở ung thư của người và sinh vật biến đổi gen. Ngoài ra, RPA cũng có thể được ứng dụng trong kiểm tra vi sinh trong mẫu nước, thực phẩm và trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Picture4

Hình 1. Chu trình RPA

RPA bao gồm 2 protein quan trọng được sử dụng để thay thế bước biến tính trong PCR là RecA recombinase Escherichia coli và protein bám mạch DNA đơn (SSB). Đầu tiên, RecA recombinase sẽ gắn lên sợi DNA mạch đơn (mồi) hình thành phức hợp nucleoprotein. Sau đó, sợi nucleoprotein sẽ tiến hành quét sợi DNA mạch đôi để tìm kiếm vị trí tương đồng. Nếu có vị trí tương đồng giữa sợi nucleoprotein và một mạch DNA sẽ hình thành nên cấu trúc D-loop. Mạch DNA còn lại sẽ được ổn định bởi SSB. Sau đó, RecA recombinase sẽ được tháo gỡ ra và sự sao chép được thực hiện bởi một DNA polymerase có hoạt tính strand-displacement cần thiết để kéo dài mồi (Hình 1).

Tài liệu tham khảo

1. https://www.twistdx.co.uk/

2. Daher R. K. et al. (2016), “Recombinase polymerase amplification for diagnostic applications, Clinical chemistry. 62 (7),pp.947-958.

3. Zanoli L. M. et al. (2012), “Isothermal amplification methods for the detection of nucleic acids in microfluidic devices, Biosensors. 3 (1),pp.18-43.

16/01/2018

Sinh học phân tử Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay