Đóng
11
9
10

Rack Lạnh cho Corbett-Type

IsoFreeze Color-Changing Racks

Mã Hàng: 5660-TW
Hãng: SSI – USA

Tube capacity: Corbett-Type Strip Tubes

Kích Thước:  141 × 99 × 44 mm.

Màu của Rack chuyển từ xanh sang vàng khi nhiệt độ hết lạnh

IsoFreeze PCR & qPCR Racks
Tube and plate capacity:
qPCR: 64 x 0.1 mL Corbett Rotor-Gene tubes, 16 x 0.2 mL tubes or strips, and 4 x 0.5 mL tubes.
PCR: 96 x 0.1 and 0.2 mL tubes and strip tubes; plates up to 96-well.
Dimensions: 141 × 99 × 44 mm.

IsoFreeze Color-Changing Racks take the guesswork out of sample preparation.

Maintain sample temperature below 4ºC for up to 3 hour (with lid on, at room temperature).
Innovative color-changing material indicates when rack is approaching 7ºC.

11/07/2019

Labware (Dụng cụ thí nghiệm) Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay