Đóng
11
9
10

LAMP là gì?

LAMP là gì?

Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) được giới thiệu lần đầu bởi Notomi vào năm 2000. LAMP sử dụng 2 bộ mồi được thiết kế đặc biệt được gọi là mồi bên trong và mồi bên ngoài và một enzyme DNA polymerase với hoạt tính tách mạch. LAMP nhận diện trình tự mục tiêu và khuếch đại một số lượng lớn bản sao trong thời gian 60 phút. LAMP được ứng dụng trong chẩn đoán nhiều bệnh như HIV, SARS-CoV, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica. Phản ứng LAMP khởi đầu bởi mồi xuôi bên trong (FIP) lai với vùng F2c của trình tự mục tiêu và khởi đầu tổng hợp mạch bổ sung. Sau đó, mồi bên ngoài F3 lai với vùng F3c của trình tự mục tiêu và dẫn đến hoán đổi của mạch đã tổng hợp được giải phóng như một DNA mạch đơn với cấu trúc vòng lặp ở một đầu. FIP liên kết mạch bổ sung như một mồi cho DNA tổng hợp bởi mồi ngược bên trong (BIP) và bên ngoài (B3) lai với đầu cuối của mục tiêu khác dẫn đến hình thành DNA dạng quả tạ đôi (Hình 1 A). DNA dạng này sẽ giúp hình thành cấu trúc DNA gốc cho việc tự tổng hợp DNA (Hình 1 B). Các chu kỳ tiếp theo bao gồm bước kéo dài và lặp lại dẫn đến hình thành sản phẩm cuối là một hỗn hợp của DNA gốc có chiều dài đa dạng và cấu trúc như thang DNA (Hình 1 C).

Picture3

Phản ứng LAMP không yêu cầu chu trình nhiệt vì sự khuếch đại được thực hiện đẳng nhiệt ở giữa 60 và 65oC. Một thuận lợi quan trọng khác của phương pháp LAMP là khả năng đọc kết quả đơn giản. Trong thực tế, sản phẩm phụ pyrophosphate được sản xuất trong suốt quá trình phản ứng. Những sản phẩm phụ đó hình thành kết tủa trắng mà làm tăng độ đục của dung dịch. Phát hiện sản phẩm khuếch đại có thể được thu bởi sử dụng nhiều phương pháp bao gồm điện di, đo độ đục, điện hóa hoặc đánh giá trực quan bằng sự thay đổi màu của do nhuộm SYBR green.

Tài liệu tham khảo

1. Zanoli L. M. et al. (2012), “Isothermal amplification methods for the detection of nucleic acids in microfluidic devices, Biosensors. 3 (1), pp. 18-43.

16/01/2018

Sinh học phân tử Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay