Đóng
11
9
10

Kiểm nghiệm Salmonella

Kiểm nghiệm Salmonella

(Tham chiếu theo phương pháp NMKL 71 ấn bản lần 5 năm 1999)

1. Nguyên tắc

– Phương pháp này chỉ dùng để định tính phát hiện hay không phát hiện.

– Quy trình kiểm tra Salmonella bắt buộc phải qua bốn gia đoạn: tiền tăng sinh, tăng sinh, phân lập và khẳng định.

2. Môi trường và thiết bị

– Canh Peptone đệm (BPW).

– Canh Rappaport-Vasiliadis soy peptone.

– Thạnh Brilliant Green Phenol Red Lactose Sucrose (BPLS)

– TSI, TSA

– Canh Lysine decarboxylase, Urea phenol red, Manitol Phenol red base

– Bể điều nhiệt ±0.20C

– Tủ ấm 37±10C

3. Quy trình

– Lấy mẫu: Lấy mãu ở vùng bề mặt càng rộng càng tốt.

– Tiền tăng sinh: trộn 25g mẫu với 225ml nước đệm peptone đệm, đồng nhất bằng máy dập mẫu. Ủ ở 37±0,10C từ 18 đến 24 giờ.

– Phân lập: từ môi trường sinh cấy chuyển khuẩn dịch lên bề mặt môi trường phân lập XLD sao cho co thể tạo được những khuẩn lạc tách rời. Lật ngược đĩa ủ ở 37±0,20C trong 24±3 giờ. Trên môi trường XLD khuẩn lac Salmonella điển hình trong, hơi nhuốm đỏ do sự thay đổi của chất chỉ thị trong môi trường, phần lớn có tâm đen. Bao giờ cũng nhận thấy một vung môi trường đỏ lớn hay nhỏ.

4. Khẳng định

Những khuẩn lạc nghi ngờ được kiểm tra khảng định bằng thử nghiệm sinh hóa: Lactose (-), Sucrose (-), Glucose (+), Urease (-), Indol (-), Mannitol (+), VP (-), LDC (+), ODC (+) và amygdaline (-)

5. Đọc kết quả & báo cáo

Phát hiện hay không phát hiện.

4

24/01/2018

Công nghệ vi sinh Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay