Đóng
11
9
10

Hóa chất điện di SDS PAGE

Xuất Xứ: Việt Nam

Dùng cho điện di SDS-PAGE

DD-002 Acryl/Bis solution (19: 1), 30% (w/v) 500ml
DD-003 Acryl/Bis solution (19: 1), 40% (w/v) 500ml
DD-004 Acryl/Bis solution (29:1), 30% (w/v) 500ml
DD-005 Acryl/Bis solution (29:1), 40% (w/v) 500ml
DD-006 Acryl/Bis solution(37.5: 1), 30% (w/v) 500ml
DD-007 Acryl/Bis solution(37.5: 1), 40% (w/v) 500ml
DD-014 MES SDS Running Buffer. sterile solution 500ml
DD-015 PBS 10x (Phosphate buffer ) 1L
DD-016 Ponceau S solution 500ml
DD-023 SDS, 10%(w/v) solution 100ml
DD-024 SDS, 20%(w/v) solution 100ml
DD-025 SDS-Urea-Tris solution 500ml
DD-026 SDS Sample buffer (25 ml) 4X 25ML
DD-027 Sodium acetate 3M solution 500ml
DD-028 Sodium chloride 5M solution 500ml
DD-029 SSC Buffer 20x 1L
DD-030 SSPE Buffer 20× 1L
DD-031 Stacking Gel solution 1L
DD-038 TG-SDS Buffer (Tris-Glycine-SDS) 10X Solution 4L
DD-039 Tris HCl Buffer 0.5M Solution, Sterile pH 6.8 450ml
DD-040 Tris HCl Buffer 1M Solution, Sterile pH 7.0 450ml
DD-041 Transfer Buffer (20X) 1L

20/04/2018

Life Science Reagents Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay