Đóng
11
9
10

TopPURE ® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT

TopPURE ® FLUID  VIRAL EXTRACTION KIT

Mã hàng: HI-712 /Qui cách: 50 tests

Hãng: ABT-Việt Nam

Bảo quản ở nhiệt độ phòng (trừ Proteinase K)

TopPURE® FLUID VIRAL EXTRACTION KIT được thiết kế với quy trình ly trích đơn giản và nhanh từ mẫu tế bào nuôi cấy và vi khuẩn, huyễn dịch, mẫu bề mặt, dịch cơ thể. Bộ kit sử dụng công nghệ màng cột silica để thu nhận DNA và loại bỏ các tạp chất trong mẫu. Quy trình không sử dụng các hóa chất độc hại như Phenol, Chloroform và có thể hoàn thành trong 30 phút. DNA tinh sạch có thể được ứng dụng trong các thí nghiệm: Real-time PCR, giải trình tự, southern blot, SNP.

Mục đích: Sử dụng cho tách chiết DNA/RNA virus và genome từ mẫu tế bào nuôi cấy và vi khuẩn, huyễn dịch, dịch phết, dịch cơ thể, mẫu quét bề mặt.

ĐẶC ĐIỂM

  • Mẫu đầu vào đa dạng: tế bào nuôi cấy và vi khuẩn, huyễn dịch, mẫu bề mặt, dịch cơ thể.
  • Thu nhận trong 30 phút
  • Hiệu suất cao
  • Chất lượng DNA cao A260/A280: 1.7 – 2.0.
  • Tiện lơi: vật tư tiêu hao, ethanol cung cấp kèm kit.

29/08/2020

Molecular Diagnostics Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thông tin gì không?

  • Chat ngay